Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/198/2014 Rady Gminy Czarny Bór

z dnia 27 marca 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXII/95/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 25 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe