Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/199/2014 Rady Gminy Czarny Bór

z dnia 27 marca 2014r.

zmieniająca Uchwałę Nr XXIV/109/2012 Rady Gminy Czarny Bór z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie podziału Gminy Czarny Bór na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe