Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/274/14 Rady Gminy Kostomłoty

z dnia 25 marca 2014r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane pod warunkiem zwrotu w części lub całości w ramach zadań własnych gminy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe