Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/227/14 Rady Gminy Kamienna Góra

z dnia 26 marca 2014r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kamienna Góra, udostępnionych dla wszystkich operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe