Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/416/14 Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 28 marca 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowywanie zadań inwestycyjnych związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną ze środków budżetu Miasta, pozyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe