Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/427/14 Rady Miejskiej w Świdnicy

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe