Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/443/14 Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 31 marca 2014r.

w sprawie nadania nazwy dla placu na obszarze miasta Legnicy

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe