Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/376/14 Rady Miejskiej Góry

z dnia 29 kwietnia 2014r.

w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Góra ze środków budżetu Gminy Góra

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe