Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVII/231/2014 Rady Gminy Krośnice

z dnia 8 maja 2014r.

w sprawie zasad finansowania przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krośnice w roku 2014

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe