Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVIII/1488/14 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 22 maja 2014r.

zmieniająca uchwałę nr XIII/247/11 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie ustalenia maksymalnego wynagrodzenia dziennego opiekuna, zasad jego ustalania oraz wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe