Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LVIII/1489/14 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 22 maja 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za pobyt we Wrocławskim Ośrodku Pomocy Osobom Nietrzeźwym

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe