Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLV/389/14 Rady Miejskiej w Bierutowie

z dnia 29 maja 2014r.

w sprawie zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Miasta i Gminy Bierutów jednorazowego świadczenia pieniężnego z tytułu urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe