Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLIII/247/2014 Rady Gminy Głogów

z dnia 9 maja 2014r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Głogów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe