Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/287/14 Rady Miejskiej w Bolkowie

z dnia 30 maja 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/194/13 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie gminy Bolków, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Bolków oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe