Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVII/550/14 Rady Miejskiej w Trzebnicy

z dnia 18 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/428/10 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 26 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Trzebnica lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-06-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe