Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LX/1525/14 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic: Głównej, Stabłowickiej i Towarowej we Wrocławiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe