Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/246/2014 Rady Gminy Stoszowice

z dnia 24 czerwca 2014r.

w sprawie wyboru sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie zadania własnego gminy obejmującego sprawy wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz o sposobie ustalania cen za usługi o charakterze użyteczności publicznej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe