Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIX/512/2014 Rady Gminy Świdnica

z dnia 11 lipca 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Mokrzeszów, z wyłączeniem północnego obszaru, w Gminie Świdnica

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe