Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/212/2014 Rady Gminy Cieszków

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania i opieki oraz wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolu publicznym i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez gminę

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe