Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/213/2014 Rady Gminy Cieszków

z dnia 26 czerwca 2014r.

zmieniającej Uchwałę nr XV/80/2012 w sprawie pomocy pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z dnia 31 stycznia 2012 (DZ. URZ. WOJ. 2012.673)

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe