Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXI/1563/14 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 10 lipca 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Dokerskiej i Pilczyckiej we Wrocławiu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe