Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXI/1544/14 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 10 lipca 2014r.

zmieniająca uchwałę nr XLII/982/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów w zakresie twórczości artystycznej oraz ustalenia ich wysokości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe