Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXI/1547/14 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 10 lipca 2014r.

zmieniająca uchwalę nr XLVII/1140/13 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji publicznym i niepublicznym przedszkolom, szkołom i placówkom oświatowym oraz innym formom wychowania przedszkolnego, prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe