Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Lubina; Zarządu Powiatu w Lubinie

z dnia 29 lipca 2014r.

do Porozumienia Dodatkowego z dnia 18.02.2014 r.w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Lubin prowadzenia zadania publicznego z zakresu zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Lubina

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe