Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.13.33.2014.SP1 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 6 sierpnia 2014r.

stwierdzające nieważności uchwały Rady Gminy Chojnów Nr L.338.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe