Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.13.9.2014.SP1 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 7 sierpnia 2014r.

stwierdzające nieważności § 2 ust. 2 i 3, § 3, § 4 ust. 2 we fragmencie "a następnie niezwłocznie zawiadamia wnioskodawców o sposobie załatwienia wniosku" oraz § 4 ust. 3 załącznika do uchwały Nr L.340.2014 Rady Gminy Chojnów z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe