Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXXVII/511/14 Rady Miasta i Gminy Prusice

z dnia 13 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/292/13 Rady Miasta i Gminy Prusice w sprawie podziału Gminy Prusice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe