Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/338/14 Rady Gminy Gromadka

z dnia 11 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe