Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.13.23.2014.SP1 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 7 sierpnia 2014r.

stwierdzające nieważność § 4 ust. 1 we fragmencie „w szczególności”, § 5 we fragmencie „w szczególności”, § 10 we fragmencie „w szczególności” oraz § 35 uchwały Rady Gminy Chojnów Nr L.354.2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Sołectwa Okmiany

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe