Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LII/344/14 Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 25 sierpnia 2014r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w Dzierżoniowie ograniczonego ulicami: Kilińskiego, Kościuszki, Świdnicką, Złotą, Zachodnią oraz linią kolejową

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe