Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 76/2014 Burmistrza Obornik Śląskich

z dnia 28 marca 2014r.

w sprawie przekazania Radzie Miejskiej w Obornikach Śląskich i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocłaiu sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Oborniki Śląskie za 2013r

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe