Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OWR-4210-18/2014/233/X-A/MR Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 29 sierpnia 2014r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorcy Zakład u Usług Technicznych Sp. z o.o. z siedzibą w Stroniu Śląskim

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-08-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe