Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/379/2014 Rady Miasta Lubań

z dnia 26 sierpnia 2014r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Lubań Nr XXXI/222/2012 z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie podziału Gminy Miejskiej Lubań na stałe obwody głosowania

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe