Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIII/1631/14 Rady Miejskiej Wrocławia

z dnia 25 września 2014r.

zmieniająca uchwałę nr XXXVI/813/12 Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie podziału Wrocławia na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe