Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/253/2014 Rady Gminy Stoszowice

z dnia 24 września 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe