Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/257/2014 Rady Gminy Stoszowice

z dnia 24 września 2014r.

w sprawie zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową, zasiłki okresowe, zasiłki celowe

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe