Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LXIV/400/14 Rady Miejskiej w Siechnicach

z dnia 25 września 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Siechnice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-09-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe