Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/369/14 Rady Miejskiej Stronia Śląskiego

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/224/13 Rady Miejskiej w Stroniu Śląskim z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stronie Śląskie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe