Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/257/14 Rady Gminy Pielgrzymka

z dnia 26 września 2014r.

w sprawie wprowadzenia zwolnienia przedmiotowego od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe