Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 424/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 4 października 2013r.

wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miasta Bolesławiec nr XXX/227/2012 z dnia 28 listopada 2012 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zlokalizowanego w obrębie ulic: Dolne Młyny-Jezierskiego - Wróblewskiego w Bolesławcu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe