Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 238/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 9 lipca 2014r.

wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Zawonia nr XXIX/228/2013 z dnia 30 października 2013 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 27 obręb Pstrzejowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe