Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn.akt II SA/Wr 175/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 3 lipca 2014r.

wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na § 1 ust. 4 pkt 2, § 7 ust. 1, § 15 we fragmencie „z warunkami dostawców gazu oraz”, § 20 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 we fragmencie „0,20 ha dla zabudowy usługowej”, § 23 oraz fragment załącznika graficznego obejmującego teren oznaczony symbolem U uchwały Rady Gminy Marcinowice nr XXXV/192/13 z dnia 31 lipca 2013 r. w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Zebrzydów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe