Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Wyrok nr Sygn.akt II SA/Wr 481/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

z dnia 8 listopada 2012r.

wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Prokuratora Okręgowego w Legnicy na uchwałę Rady Gminy Zagrodno nr XV/81/08 z dnia 31 marca 2008 r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Modlikowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe