Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLII/286/14 Rady Gminy Siekierczyn

z dnia 30 września 2014r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinny spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe