Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 1/2014 Prezydenta Miasta Wałbrzycha; Wójta Gminy Walim

z dnia 29 września 2014r.

do Porozumienia Międzygminnego z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia Gminie Wałbrzych zadań Gminy Walim w zakresie lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy Gminą Wałbrzych a Gminą Walim

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe