Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr LIII/362/14 Rady Miejskiej Dzierżoniowa

z dnia 29 września 2014r.

w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz ustalenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania podatkiem od nieruchomości i podatkiem rolnym na rok 2015

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe