Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.64.20.2014.MS6 Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 9 października 2014r.

stwierdzające nieważność art. 2 uchwały Nr LI/364/2014 Rady Miejskiej w Leśnej z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe