Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XL/298/2014 Rady Miejskiej w Złotym Stoku

z dnia 25 września 2014r.

w sprawie warunków przyznawania pomocy w formie usług opiekuńczych, ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe