Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 451/2014 Rady Miasta Zgorzelec

z dnia 10 października 2014r.

w sprawie zmian uchwały nr 237/2012 Rady Miasta Zgorzelec z dnia 25 września 2012 r w sprawie podziału Gminy Miejskiej Zgorzelec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe