Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-N.4131.81.25.2014.AS Wojewody Dolnośląskiego

z dnia 24 października 2014r.

stwierdzające nieważność § 3 ust. 2, 3, 4 i 5 oraz § 4 załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 września 2014 roku nr XLII/213/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej w zakresie zadań własnych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe